KDO SMO?

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Je javno socialno varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Ima več kot 90 letno in bogato tradicijo. V Domu se trudimo izvajati kakovostne storitve za zadovoljstvo uporabnikov, njihovih svojcev in zaposlenih. Izvajamo storitve osnovne, socialne in zdravstvene oskrbe.

CENTER ZA SOCIALNO DELO - SPODNJE PODRAVJE

Center za socialno delo Spodnje Podravje je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Ptuj za 16 občin in Upravne enote Ormož za 3 občine.

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

V sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju UE Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

LEKARNE PTUJ

Zaposleni v Lekarnah Ptuj s svojim znanjem, razvojem novih storitev in dostopnostjo zagotavljamo kakovostno in učinkovito preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. S celovito farmacevtsko obravnavo in z zagotavljanjem kakovostnih zdravil in drugih izdelkov bistveno prispevamo k pozitivnim izidom zdravljenja in k dvigu kakovosti življenja naših pacientov in drugih uporabnikov.

Tukaj smo, da pomagamo

Naši strokovni delavci so predani cilju, da vam omogočajo izboljšati samostojno življenje.

0
VKLJUČENIH OBČIN UE PTUJ
0
STROKOVNIH DELAVCEV
0
PARTNERJEV
0 +
Uporabnikov

KAKO SE VKLJUČITI V PROGRAM SODOBNE OSKRBE STAREJŠIH:

 • IZPOLNITI VLOGO IN SOGLASJE.
  Vlogo in soglasje lahko prenesete iz spletne strani ali jo dobite pri vseh partnerjih projekta. Vlogo oddate na vstopno informacijski točki, jo pošljete po klasični pošti ali na elektronski naslov: vit@sos-ptuj.si .
 • PO ODDANI VLOGI VAS OBIŠČE STROKOVNI DELAVEC VSTOPNO INFORMACIJSKE TOČKE IN OCENI UPRAVIČENOST DO INTEGRIRANE OSKRBE.
 • V PRIMERU UPRAVIČENOSTI VAS BO OBISKAL KOORDINATOR INTEGRIRANE OSKRBE, S KATERIM SE BOSTE DOGOVORILI O STORITVAH V OKVIRU PROJEKTA.
 • ZAČETEK IZVAJANJA STORITEV, SKLADNO Z DOGOVORJENIM IZVEDBENIM NAČRTOM.

STORITVE, KI JIH IZVAJAMO V OKVIRU PROJEKTA:

 • NOVE STORITVE V SKUPNOSTI
 • NOVE STORITVE ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE SAMOSTOJNOSTNI
 • KREPITEV AVTONOMIJE POSAMEZNIKA
 • CENTRALIZIRANA PRIPRAVA ZDRAVIL
 • E-OSKRBA