O PROJEKTU SODOBNE OSKRBE STAREJŠIH

Dom upokojencev Ptuj se je skupaj s konzorcijskimi partnerji: Zdravstvenim domom Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in Lekarnami Ptuj prijavil na Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Ur. l. RS, št. 69/2019), ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo 22. novembra 2019. Projekt smo poimenovali Sodobna oskrba starejših (SOS).

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika.
Za potrebe projekta imamo v Zdravstvenem domu Ptuj  vzpostavljeno vstopno informacijsko točko (VIT).
Vstopna informacijska točka (VIT) je organizacijska enota, kjer so zaposleni strokovni delavci, ki z enotnim ocenjevalnim orodjem pri vlagatelju na njegovem domu opravijo oceno upravičenosti do storitev integrirane oskrbe.
Na VIT-u je poleg strokovnih delavcev zaposlen tudi upravno-administrativni delavec. Na VIT-u je možno oddati vlogo in pridobite vse potrebne informacije o projektu.
V okviru VIT točke delujejo fizioterapevt, socialni delavec, diplomirana medicinska sestra in upravno-administrativni delavec.
Potencialni upravičenci so osebe, starejše od 65 let, ki zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, potrebujejo pomoč druge osebe. Osebe, ki prejemajo storitve osebne asistence niso upravičene do storitev v okviru projekta.
V okviru projekta Sodobna oskrba starejših se bodo glede na potrebe uporabnika izvajale nove storitve v skupnosti.
Storitve, ki se bodo izvajale v sklopu projekta, bodo za čas trajanja projekta za uporabnike brezplačne.
Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada v obsegu 80 % in 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Vrednost celotnega projekta je 2.633.289,57 EUR. 
Projekt se bo izvajal do 30. junija 2022.
V projektne aktivnosti se lahko vključujejo občanke in občani občin Ptuj, Majšperk, Žetale, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Juršinci, Videm, Zavrč, Podlehnik, Cirkulane in Dornava.